---

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACY VOOR DEZE WEBSITE

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is uitsluitend bestemd voor het verstrekken van algemene en niet-bindende informatie over NORRIQ Belgium en haar producten, en houdt geen enkele garantie of verbintenis in.

NORRIQ Belgium besteedt de grootst mogelijke zorg aan de creatie en bijwerking van deze website. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat bepaalde informatie niet met de werkelijkheid overeenstemt. De gebruiker is er zich van bewust dat de informatie kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. NORRIQ Belgium wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud van de website en het gebruik ervan. Indien hyperlinks naar andere sites worden gelegd, kan NORRIQ Belgium in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

Intellectuele eigendom

De site www.drinkit.nl betreft zowel een door het auteursrecht beschermde creatie als een databank waarop NORRIQ Belgium auteurs- en productierechten behoudt. Elke kopie, adaptatie, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, huur of ander gebruik, wijziging van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welk middel, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van NORRIQ Belgium.

Namen, logo's en andere tekens die op deze site worden gebruikt, met inbegrip van het NORRIQ en het Drink-IT® logo, naam en merk, zijn wettelijk beschermde handelsmerken of commerciële benamingen. Elk gebruik van deze tekens of van tekens die erop gelijken, is strikt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van NORRIQ Belgium.

Privacy

NORRIQ Belgium biedt geen enkele garantie betreffende de veiligheid van de website. Informatie verzonden aan NORRIQ Belgium via e-mail of via de website van NORRIQ Belgium is niet beveiligd en wordt verzonden op niet-vertrouwelijke basis.

NORRIQ Belgium doet al het mogelijke om uw privacy te respecteren bij een bezoek aan de website. NORRIQ Belgium verzamelt enkel persoonlijke gegevens (zoals naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres) die u persoonlijk aan ons heeft overgemaakt. Deze informatie wordt gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren. De persoonsgegevens worden opgeslagen in bestanden die worden bijgehouden door Helios Business Solutions NV, handelend onder de handelsnaam NORRIQ Belgium, Kruisstraat 289A, 3120 Tremelo, België, BTW-BE-0463.318.421. Deze gegevens worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en eventueel te verbeteren. Hiertoe dient u een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, te sturen naar het hierboven vermelde adres.

De bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van deze website.
Door deze website te bezoeken, verklaart u zich ermee akkoord.